Okna – Oferta
Opis rozwiązań ...
Drzwi – Oferta
Opis ....

Okna dźwiękochłonne... o co tyle hałasu? ... Czy Wiele hałasu o nic?

REHAU kobieta słuchawki na oknie s

Jednym z wielu czynników mających niekorzystny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie jest hałas. W naszym otoczeniu występuje wiele jego źródeł. Najbliższymi są mieszkania sąsiadów oraz urządzenia i instalacje techniczne w budynkach. Jednakże najbardziej uciążliwym źródłem hałasu jest ruch drogowy, transport szynowy, komunikacja powietrzna oraz zakłady przemysłowe. Ochrona akustyczna jest jednym z istotniejszych zagadnień na etapie projektowania budowli. Opracowano szereg norm z dziedziny akustyki w celu ochrony przed hałasem, jak i ograniczenia powstawania hałasu. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wiele nowych norm unijnych z zakresu budownictwa zostało wprowadzonych do katalogu polskich norm. Dyrektywa Unijna nr 89/TC106/SC2 bardzo poważnie traktuje ochronę akustyczną. W wymaganiu podstawowym nr 5 „Ochrona przed hałasem” określa się, iż: „obiekty budowlane muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby hałas nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz pozwalał im spać, odpoczywać i pracować w zadowalających warunkach”. Nie każdy zdaje sobie sprawę jak ważnym elementem „naszych czterech ścian” są okna. Często nieświadomie oczekujemy od okien przeciwstawnych właściwości. Powinny one chronić przed deszczem, wiatrem, zimnem i hałasem, jednocześnie pozostawiając bliski kontakt z naturą i zapewniając dopływ świeżego powietrza.
Systemy okienne REHAU otrzymały wymagane aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) oraz pozytywne oceny techniczne Instytutu Techniki Okiennej ift Rosenheim. W toku wielu badań, przeprowadzonych przez te instytuty, powstała baza danych z wynikami dla szyb o różnym stopniu dźwiękochłonności. Zamieszczona poniżej tabela oparta jest na tych wynikach i zawiera przykłady szyb zespolonych oraz ich wpływ na izolacyjność akustyczną okien.

REHAU

GENEO ilustracja ochrona przed hałasem

1

Izolacyjność akustyczna okien zależy od wielu czynników. Okna wyposażone w szyby o identycznych parametrach, lecz o innych wymiarach mogą różnić się pod względem akustycznym. Podstawą miarodajnej oceny okien są pomiary akustyczne. Pomimo postępu w technice produkcji szyb, nie zawsze jest możliwe uzyskanie najwyższych wymagań w każdym zakresie. Uzyskanie wysokiej izolacyjności akustycznej może pogarszać izolacyjność cieplną i odwrotnie.

Firma Moliński w oparciu o normy wykonuje okna o podwyższonych parametrach akustycznych. W zależności od zastosowanego systemu profilowego jesteśmy wstanie wykonać okna wpasowane w otoczenie nawet bardzo hałaśliwe. Podchodzimy indywidualnie do każdej budowy dlatego w razie pytań prosimy o kontakt.


Więcej szczegółów o akustyce w prospekcie do pobrania niżej:

pdf icon Izolacyjność akustyczna